Drukuj

Dyrekcja Zespołu Szkół prosi o sklasyfikowanie , czy podlegają opodatkowaniuusłu stołówkowe świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i pracowników, w związku z wejściem nowej ustawy o podatku VAT.

Wymienione usługi stołówkowe świadczone przez stołówkę szkolną na rzecz dzieci i pracowników, zakwalifikowane przez Urząd Statystyczny w Łodzi - Ośrodek Inerpretacji Standardów Klasyfikacyjnych do symbolu PKWiU - 80 "Usługi w zakresie edukacji" / wg. załączonej opinii stanowiącej uzupełnienie do złożonego wniosku / zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535, jako wymienione poz. 535), jako wymienione w zał. Nr 4 do ustawy podlegają zwolnieniu od podatku od towarów i usług.Warunkiem zwolnienia od podatku w/w usług jest, aby stołówka nie była odrębnym podmiotem gospodarczym, a prowadzenie jej było ściśle związane z działalnością zespołu szkół.

Podobne interpretacje: