Drukuj

dotyczy opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne

Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Przemyślu, w odpowiedzi na państwa pismo z dnia 25.05.2004 r. (znak: SP-5-I-327/2/58/2004) w sprawie opodatkowania sprzedaży posiłków przez stołówki szkolne, wyjaśnia:

W stanie prawnym obowiązującym do dnia 30.04.2004 r. ze zwolnienia od podatku od towarów i usług korzystały posiłki sprzedawane w barach mlecznych oraz w stołówkach i bufetach przyzakładowych, pod warunkiem, że nie były to stołówki i bufety ogólnodostępne na podstawie § 67 ust. 1 pkt 1 lit. e rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.).

Od 1.05.2004 r. usługi stołówkowe opodatkowane są stawką 7-procentową. Na takie rozwiązanie wskazuje treść § 40 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27.04.2004 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 97, poz. 970). Zgodnie z tym przepisem, w okresie do 31.12.2007 r. obniżoną do wysokości 7 % stawkę podatku stosuje się do usług związanych z podawaniem napojów (PKWiU ex 55.4) oraz usług stołówkowych i usług dostarczania posiłków dla odbiorców zewnętrznych (PKWiU ex 55.5), z wyłączeniem:

  • sprzedaży napojów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,2 % oraz napojów alkoholowych będących mieszaniną piwa i napojów bezalkoholowych, w których zawartość alkoholu przekracza 0,5 %,
  • sprzedaży kawy i herbaty (wraz z dodatkami), napojów bezalkoholowych gazowanych, wód mineralnych, a także sprzedaży w stanie przetworzonym innych towarów opodatkowanych stawką 22 %.

Końcowo Urząd zauważa, iż nie jest organem władnym do wydawania opinii interpretacyjnych podstawowych standardów klasyfikacyjnych (PKWiU, PKOB, PCN), właściwym organem jest tylko jeden organ statystyczny – Urząd Statystyczny w Łodzi Ośrodek Interpretacji Standardów Klasyfikacyjnych. Jeżeli zatem szkoła nie zgadza się z zaliczeniem szkolnych usług stołówkowych do ww. symbolu PKWiU ex 55.5, może zwrócić do Urzędu Statystycznego w Łodzi o zaklasyfikowanie tych usług do odpowiedniego symbolu PKWiU.

Powyższej odpowiedzi udzielono w oparciu o przedstawiony stan faktyczny oraz obowiązujące, na dzień jej datowania, przepisy prawa.

Podobne interpretacje: