Drukuj

Podatnik prowadzi działalność gospodarczą od 1976 roku opodatkowaną w formie karty podatkowej. Przedmiotem działalności gospodarczej jest świadczenie usług taksówką osobową na podstawie umowy „o udzieleniu usług” na rzecz jednego usługobiorcy, którym jest Urząd Gminy. Usługi taksówką na rzecz osób fizycznych nie są wykonywane. Czy podlegam obowiązkowi instalacji kasy fiskalnej w taksówce osobowej ?

Zgodnie z art. 29 ust. 1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) obowiązkiem prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących objęci są wyłącznie podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej oraz osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w formie indywidualnych gospodarstw rolnych. Jeżeli Podatnik wykonuje usługi wyłącznie na rzecz Urzędu Gminy jest zwolniony z obowiązku ewidencjonowania obrotu przy użyciu kasy fiskalnej.

Podobne interpretacje: