Drukuj

Czy po wniesieniu aportu (w postaci całego przedsiębiorstwa) do spółki, na zasadzie sukcesji uniwersalnej, ewidencjonowanie obrotu może odbywać się za pomocą kas rejestrujących wcześniej nabytych?

Zgodnie z § 4 ust.1 pkt 1 lit b i pkt 6 lit b rozporządzenia Ministra Finansów z 04 lipca 2002r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące, oraz warunków stosowania tych kas przez podatników (Dz.U.Nr 108, poz.948 z 2002r. ost.zm. Dz.U.Nr 85, poz.798 z 2004r.) kasa rejestrująca musi zapisywać w pamięci fiskalnej numer identyfikacji podatkowej podatnika (NIP) i drukować paragon fiskalny zawierający ten numer.

Wobec tego, że Spółka do której wniesione zostaną kasy będzie podatnikiem o innym NIP, może tych kas używać po wymianie modułów fiskalnych.

Podobne interpretacje: