Drukuj

Kasy rejestrujące

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 31.12.2001 r. Urząd Skarbowy w Ostrowcu Świętokrzyskim informuje, że:

Zgodnie z § 11 ust. 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 grudnia 2001 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz. U. Nr 151, poz. 1711) odliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej mogą dokonać podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie nie później niż w obowiązującym ich terminie, przy użyciu kas rejestrujących, spełniających określone odrębnymi przepisami kryteria i warunki techniczne, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunki stosowania tych kas przez podatników.

Natomiast § 5 ust. 1 pkt 10 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 1999 r. w sprawie kryteriów i warunków technicznych, którym muszą odpowiadać kasy rejestrujące oraz warunków stosowania tych kas przez podatników mówi, iż podatnicy są obowiązani do zgłoszenia kasy w terminie 7 dni od dnia jej fiskalizacji do właściwego urzędu skarbowego w celu otrzymania numeru ewidencyjnego. Jest to jeden z warunków do odliczenia ulgi z tytułu nabycia kasy rejestrującej.

Podobne interpretacje: