Drukuj

Czy przy prowadzeniu usług przewozu osób taksówką – samochodem osobowym wyłącznie na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą – mam obowiązek prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kasy rejestrującej?

Zgodnie z art.29 ust.1 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym /Dz.U. Nr 11, poz.50 z póżn.zm./ do prowadzenia ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących, zobowiązani są podatnicy sprzedający towary i świadczący usługi na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej. Świadczenie usług i sprzedaż towarów na rzecz osób prowadzących działalność gospodarczą potwierdzone fakturą VAT nie podlega obowiązkowi ewidencji obrotu i kwot podatku należnego przy zastosowaniu kas rejestrujących.

Jednocześnie Naczelnik Urzędu informuje, że zgodnie z par.2 pkt 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2002r. w sprawie kas rejestrujących /Dz.U. Nr 234 poz.1971 z póżn.zm./ w przypadku wystąpienia u Pana jakiejkolwiek sprzedaży na rzecz osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej, sprzedaż ta musi być zaewidencjonowana przy użyciu kasy rejestrującej.

Podobne interpretacje: