Interpretacje w temacie: Podatek należny w handlu i gastronomii

Ścieżka aktualnego tematu

W jaki sposób winni dokumentować sprzedaż nie objętą fakturami VAT podatnicy, którzy nie stosują kas rejestrujących i nie ustalają podatku należnego w oparciu o art. 30 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (proporcjonalny podział sprzedaży)?

W odpowiedzi na pismo z dnia 12 listopada 2003 r. stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Nowym Sączu uprzejmie informuje, że: Zgodnie z art. 27 ust. 4 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy mają obowiązek ...

Generowanie strony w 12 ms