Interpretacje w temacie: Wystawianie dokumentów sprzedaży

Ścieżka aktualnego tematu

Wystawianie dokumentów sprzedaży

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie informuje iż, w sytuacji opisanej przez Panią nie ma możliwości wystawienia przez Panią dla siebie faktury VAT RR. Stosownie do zapisu art. 32 ust. 4 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) za pomocą faktury wewnętrznej dokumentowane są takie czynności jak: św ...

Czy wystawienie faktury VAT obciążającej kontrahenta Spółki za wykonane czynności zakwalifikowanych - wg treści pisma złożonego przez Spółkę - do poz. 65.23 PKWiU jako zwolnione z podatku VAT ( załącznik nr 2 do ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług... - poz. 9 „ sekcja J ex / 65-67 /". ) jest prawidłowe, czy w tym przypadku należy wystawić notę obciążeniową?

Pisemna informacja o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w indywidualnej sprawie podatnika, w której nie toczy się postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa, albo postępowanie przed sądem administracyjnym, o których stanowi art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.). W dniu 14 października 2003 r. E. O. Spółka Akcyjna B. z ...

Z uwagi na błędnie określony w fakturach symbol PKW i U podatnik wystawił faktury korygujące. Błąd ten nie powodował zmiany stawki opodatkowania podatkiem VAT. Czy otrzymane faktury korygujące można traktować jako noty korygujące? Czy istnieje konieczność wystawienia z tego tytułu faktur korygujących swoim odbiorcom?

W odpowiedzi na pismo z dnia 06.01.2004 r. znak L.dz. 21/2004 w sprawie stosowania przepisów prawa podatkowego uprzejmie informuję: Przedstawione w piśmie zagadnienie znajduje swoje uregulowanie w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 z późn. ...

Czy w przypadku zmiany ceny wynikającej ze zmiany kursu EURO można wystawić fakturę korygującą (pierwotna faktura była wystawiona w PLN)? Czy w przypadku zawarcia porozumienia o spłacie zadłużenia można wystawić na to notę obciążeniową?

Urząd Skarbowy w Łasku działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 16.12.2003r. (data wpływu 31.12.2003r.), uzupełnione pismem z dnia 03.02.2003r. w sprawie stosowania prawa podatkowego dotyczącego przepisów § 41 ust. 1, § 42 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002r. w sprawie w ...

Czy w opisanej poniżej sytuacji możliwe jest refakturowanie usług hotelowych? Zgodnie z podpisaną umową w imieniu producenta sprzedaję wyprodukowane przez niego towary na terenie całego kraju. Producent płaci mi za sprzedany towar oraz zwraca koszty noclegów. Korzystanie z noclegów dokumentowane jest fakturą wystawioną na moją firmę. Ja, aby otrzymać zwrot kosztów powinienem wystawić fakturę na mojego zleceniodawcę. Mam wątpliwość czy może być to refaktura ze stawką taką samą jak w fakturze pierwotnej czy faktura ze stawką podstawową 22%.

W odpowiedzi na pismo z dnia 04.02.2004r. (data wpływu: 06.02.2004r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pabianicach informuje: Zgodnie z art. 32 ustawy z dnia 8 stycznia 1993r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podatnicy wystawiają faktury w przypadku sprzedaży towarów lub/i świadczenia usług. W opisanej sytuacji nie świadczy Pan przedmiotowych usług ...

Czy wystawiając za wykonaną usługę przewozu, rachunek na rzecz “Powiatowej ...” ma obowiązek ewidencjonowania wykonanej usługi przy użyciu kasy rejestrującej.

W odpowiedzi na zapytanie z dnia 29.12.2003r., Naczelnik Urzędu Skarbowego w Rypinie w oparciu o art. 14 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w opisanej przez Pana sprawie dotyczącej prowadzenia ewidencji obrotu przy użyciu kasy rejestrującej. Z przedstawionego stanu fak ...


w przedmiocie oceny prawidłowości wystawionych faktur

Naczelnik Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Skarbowego w Olsztynie w odpowiedzi na pismo z dnia 22.12.2003 r. w sprawie udzielenia pisemnej informacji w trybie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.) w przedmiocie oceny prawidłowości wystawionych faktur sprzedaży z uwagi na informacje i dane w nich zawarte - wyjaśnia co następuje : Z pism ...

Forma potwierdzenia odbioru faktury korygującej.

dotyczy: Pani zapytania z dnia 01.09.2003 r. złożonego do Urzędu Skarbowego Kraków - Krowodrza w sprawie potwierdzenia odbioru faktury korygującej. Dyrektor Izby Skarbowej w Krakowie działając na podstawie art. 14 b § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z par. 41 ust. 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 marca 2002 r. ...

Generowanie strony w 33 ms