Drukuj

- czy usługi opracowywania planów modernizacji gospodarstwa rolnego polegającej na zakupie nowych ciągników i maszyn rolniczych wykonywane na zlecenie mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów?

Odpowiadając na pismo z dnia 26.11.2003 r. (data wpływu do US 27.11.2003 r.) uzupełnione pismem z dnia 12.12.2003 r. (data wpływu do US 19.12.2003 r.), Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie działając na podstawie art. 14a § 1 i § 3 ustawy z dnia 29.08.1997 r. (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), wyjaśnia co następuje.

Z podanego w piśmie stanu faktycznego wynika, że świadczy Pan usługi opracowywania planów modernizacji gospodarstwa rolnego polegającej na zakupie nowych ciągników i maszyn rolniczych. Usługi te wykonuje Pan na zlecenie:

  • właściciela modernizowanego gospodarstwa rolnego,
  • firmy sprzedającej rolnikom ciągniki i maszyny rolnicze.
    Wątpliwości Pana dotyczą czy w obu przypadkach usługi te mogą korzystać ze zwolnienia od podatku od towarów i usług.

Stosownie do § 67 ust. 1 pkt 1 lit. d rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22.03.2002 r. w sprawie niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 27, poz. 268 ze zm.) zwolniona jest od podatku od towarów i usług sprzedaż, z wyjątkiem eksportu, której przedmiotem są usługi w zakresie doradztwa rolniczego, związane z uprawą roślin i hodowlą zwierząt, a także związane ze sporządzaniem planu zagospodarowania i modernizacji gospodarstw rolnych.

Sporządzenie biznes planu na zlecenie rolnika realizującego inwestycje w zakresie modernizacji gospodarstwa rolnego poprzez zakup nowych ciągników jest usługą doradztwa rolniczego, o której mowa w cyt. wyżej przepisie, zatem usługa ta jest zwolniona od podatku od towarów i usług.

Posługując się wyjaśnieniami do obowiązującej od 31.12.2002 r. Klasyfikacji Wyrobów i Usług, doradztwo ma na celu określenie metod podnoszenia wydajności, zmniejszania kosztów produkcji, podnoszenia jakości produkcji (w tym przypadku produkcji rolniczej, prowadzonej przez konkretne gospodarstwo rolne).

W świetle tej definicji trudno uznać by usługą doradztwa rolniczego było sporządzenie biznes planu na rzecz podmiotu sprzedającego ciągniki rolnicze.

Usługi te na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) podlegają opodatkowaniu stawką podatku od towarów i usług w wysokości 22%.

Podobne interpretacje: