Drukuj

Wątpliwości podatnika w zakresie stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym dotyczą zwolnienia z podatku od towarów i usług czynności (usług) zakwalifikowanych przez Urząd Statystyczny we Wrocławiu pod symbolem PKWiU 74.30.11-00 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KWiU 74.30.11 „Usługi w zakresie badań i analiz składu i czystości substancji”, KU 68101 „Badanie wód i ścieków, usługi probiercze, usługi w zakresie miar”

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. z 1993 r., Nr 11 poz. 50 ze zm.), zwalnia się od podatku VAT świadczenie usług wymienionych w załączniku Nr 2 do ustawy.
W związku z tym, iż w poz. 16 ww. załącznika ujęto usługi z grupowania 74.30 określone jako „Usługi w zakresie badań i analiz technicznych- wyłącznie w zakresie wód, ścieków, powietrza i gleby, usług probierczych, usług w zakresie miar”, wymieniona w piśmie podatnika usługa o symbolu PKWiU 74.30.11-00 podlega zwolnieniu z podatku od towarów i usług. Zatem przyjęte przez podatnika w piśmie z dnia 19.01.2004 r. stanowisko jest słuszne.

Podobne interpretacje: