Interpretacje w temacie: Zasady przeliczania walut obcych na złote stosowane do określenia podstawy opodatkowania

Ścieżka aktualnego tematu

Zwolnienie węgla zużywanego w elektrociepłowniach i ciepłowniach objętych Europejskim Systemem Handlu Emisjami (ETS)

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 14 ms