Drukuj

(Podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy)

Na podstawie art. 14 § 1 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku -Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z Państwa zapytaniem z dnia 10.02.2003 roku w sprawie opodatkowania sprzedaży towarów za granicę ze składu celnego Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej przedstawia swoje stanowisko w niniejszej sprawie:

Sprzedaż towarów w polskim obszarze celnym jest sprzedażą na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej zgodnie z art. 3 § 1 pkt 13 Ustawy z dnia 09.01.1997 Kodeks celny (Dz. U. Nr 23 poz. 117).

Zgodnie z art. 4b. ust. 1 Ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym sprzedaż dokonywana w składzie celnym towarów sprowadzonych z zagranicy w stosunku do których nie powstał obowiązek z tytułu importu towarów - uznaje się, że sprzedaż dokonywana jest poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej a wiec zgodnie z art. 2 pkt. 1 sprzedaż ta nie podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług oraz podatkiem akcyzowym -Ustawa z dnia 08.01.1993 r. (Dz. U. Nr 11, poz. 50 ze zm.).

Art. 1 pkt 1 lit. a pkt 4.1 Ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych określa, że podatkowi od czynności cywilnoprawnych podlegają umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych znajdujących się na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej - Dz. U. Nr 86 poz. 959 z 2000 roku ze zm.

W świetle powyższych przepisów Urząd Skarbowy w Skarżysku Kamiennej stwierdza, że sprzedaż towarów na eksport ze składu celnego podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podobne interpretacje: