Drukuj

Jaką stawkę podatku VAT należy zastosować prz sprzedaży mączki rybnej paszowej o symbolu 15.20.70-00.00 PKWiU?

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z późn. zm.), na pisemne zapytanie z dnia 10.05.2004 r., udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego i stwierdza, co następuje:

Wnosząca zapytanie przedstawiła stan faktyczny, z którego wynika, że spółka dokonuje sprzedaży mączki rybnej paszowej o symbolu PKWiU 15.20.17-00.00. Wobec wątpliwości w stosowaniu przepisów prawa podatkowego podatnik sformułował pytanie, jaką należy zastosować stawkę podatku VAT dokonując sprzedaży ww. towaru? Na tle takich okoliczności faktycznych podatnik formułuje stanowisko, iż przepisy prawa podatkowego skutkują zastosowaniem stawki VAT w wysokości 3 %.

Naczelnik Trzeciego Urzędu Skarbowego w Szczecinie stwierdza, że stanowisko to jest prawidłowe.

Do opisanego stanu faktycznego mają zastosowanie następujące normy prawa podatkowego: art. 5 ust. 1 pkt 1 oraz art. 146 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54, poz. 535).

Zastosowanie powołanych norm skutkuje dokonaniem powyższej oceny prawnej stanowiska podatnika, uzasadnionej w sposób następujący:

W myśl art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług (...) podlega odpłatna dostawa towarów.

Na podstawie art. 146 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy w okresie od dnia przystąpienia Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej do dnia 30 kwietnia 2008r. stosuje się stawkę w wysokości 3 % w odniesieniu do czynności, o których mowa w art. 5, których przedmiotem są towary i usługi wymienione w załączniku nr 6 do ustawy, z wyłączeniem wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów i eksportu towarów.

W poz. 21 ww. załącznika (ex 15.20.17 PKWiU) wymieniono mączki, grysiki i granulki z ryb, skorupiaków, mięczaków i innych wodnych bezkręgowców, nienadające się do spożycia przez ludzi, z wyłączeniem produktów ubocznych (surowców i przetworów) z ryb oraz innych zwierząt wodnych pozostałych.

Wobec powyższego sprzedaż mączki rybnej paszowej o symbolu PKWiU 15.20.17.-00 do 30 kwietnia 2008 r. podlega opodatkowaniu preferencyjną stawką w wysokości 3 %.

Podobne interpretacje: