Interpretacje w temacie: Wartość towarów

Ścieżka aktualnego tematu

Czy jako podatnik podatku VAT mam prawo do odliczenia podatku naliczonego od czynszu leasingowego dot. samochodu w przypadku gdy umowa nie została zarejestrowana w urzędzie skarbowym?

W art. 86 ust.7 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług ( Dz. U. Nr 54, poz.535 ) postanowiono, że w przypadku usługo- biorców ( korzystających ) użytkujących samochody osobowe lub inne pojazdy samochodowe o dopuszczalnej ładowności mniejszej niż wynikającej ze wzoru zamieszczonego w ust. 3 art.86, na podstawie umów leasingowych ( najmu, dzierżawy i podobnych), kwotę podatku ...

Opodatkowanie przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego w prawo odrębnej własności.

INTERPRETACJA INDYWIDUALNA Na podstawie art. 14b § 1 i § 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) oraz § 2 i § 5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2007 r. w sprawie upoważnienia do wydawania interpretacji przepisów prawa podatkowego (Dz. U. Nr 112, poz. 770) Dyrektor Izby Skarbowej w Katowicach działając w imieniu Mini ...

Generowanie strony w 22 ms