Drukuj

Podatnik zwrócił się z pytaniami, czy w rozumieniu ustawy i rozporządzenia Ministra Finansów oleje smarowe, hydrauliczne itp z grupy o kodzie PKWiU 23.20.18 są paliwami silnikowymi do których stosuje zapisy § 13 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego ( Dz. U. Nr 35, poz. 312 wraz z późniejszymi zmianami ) oraz czy konfekcjonowanie towarów akcyzowych zharmonizowanych jest w myśl przepisów prawa czynnością produkcyjną ?

Zgodnie z art. 62 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 26 lutego 2004r. o podatku akcyzowym ( Dz. U. Nr 29, poz. 257 wraz z późniejszymi zmianami ) do paliw silnikowych i olejów opałowych w rozumieniu ustawy zalicza się wyroby wymienione w poz. 1-12 załącznika nr 2 do ustawy, jak też pozostałe wyroby przeznaczone do użycia, oferowane na sprzedaż lub używane jako paliwa silnikowe albo jako dodatki lub domieszki do paliw silnikowych, bez względu na symbol PKWiU i kod CN. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 1 marca 2004r. w sprawie zezwoleń na prowadzenie składu podatkowego, działalności jako zarejestrowany handlowiec oraz niezarejestrowany handlowiec, a także na wykonywanie czynności w charakterze przedstawiciela podatkowego jest aktem wykonawczym ustawy z dnia 26 lutego 2004r. o podatku akcyzowym, tak więc wszystkie pojęcia zdefiniowane w ustawie mają także zastosowanie w rozporządzeniu.

Wobec powyższego oleje smarowe i hydrauliczne z grupy o kodzie PKWiU 23.20.18 w rozumieniu ustawy są paliwami silnikowymi, ponieważ wymienione zostały w poz. 4 załącznika nr 2 do ustawy.

W przedmiotowym zapytaniu opisaliście Państwo konfekcjonowanie, które w Państwa przypadku polega na rozlewaniu olejów z opakowań wielkogabarytowych do opakowań o pojemnościach 5l., 20l., 30l., 200l. Po dokonaniu czynności rozlewu nowe opakowania, które są Państwa własnością, są zabezpieczane, metkowane etykietami z Państwa logo przychodowywane są na stan z uwzględnieniem składników kosztowych oleju i opakowywania.

Ustawodawca w w/w ustawie o podatku akcyzowym nie zdefiniował pojęcia konfekcjonowania towaru. Niemniej jednak, przez proces konfekcjonawania, polegający jedynie na rozlewaniu olejów z opakowań wielkogabarytowych do opakowań o pojemnościach 5l., 20l., 30l., 200l. nie powstaje inny wyrób akcyzowy zharmonizowany. Jest to dalej ten sam produkt, lecz w innym opakowaniu, tak więc nie może być mowy o produkcji czy też przetwarzaniu wyrobu akcyzowego zharmonizowanego.

Powyższa informacja dotyczy przedstawionego przez Państwa stanu faktycznego oraz stanu prawnego na dzień 28.09.2004r.

Podobne interpretacje: