Drukuj

Opodatkowanie usług świadczonych przez krytą pływalnię.

W związku z pismem nr GP SP 10/6/2004 z dnia 30 kwietnia 2004 r. (data wpływu 13.05.2004 r.), w sprawie prawidłowości stosowania przepisów podatkowych, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Sieradzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że:

Podobne interpretacje: