Drukuj

Podatnik poszerza działalność gospodarczą o kolejny punkt handlowy. Zwraca się z zapytaniem, czy przysługuje mu prawo do odliczenia kwoty wydatkowanej na zakup kasy rejestrujacej w wysokości 50% ceny netto?

W myśl art. 111 ust. 4 ustawy z dnia 11-03-2004r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. Nr 54, poz. 535) podatnicy, którzy rozpoczną ewidencjonowanie obrotu i kwot podatku należnego w obowiązujących terminach, mogą odliczyć od tego podatku kwotę wydatkowaną na zakup każdej z kas rejestrujących zgłoszonych na dzień rozpoczęcia (powstania obowiązku) ewidencjonowania w wysokości 50% jej ceny zakupu (bez podatku), nie więcej jednak niż 2.500,00 zł.

Zgodnie z brzmieniem § 9 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 23-12-2002r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. Nr 234, poz. 1971) dokonanie odliczenia następuje pod warunkiem złożenia przez podatnika w urzędzie skarbowym, przed terminem rozpoczęcia ewidencjonowania, pisemnego oświadczenia o liczbie kas rejestrujących i miejscu (adresie) ich używania do ewidencjonowania.

Z powołanego przepisu art. 111 ust. 4 ustawy o VAT wynika, iż ustawodawca zawęził zakres dofinansowania z budżetu zakupu przez podatników kas rejestrujących jedynie do dofinansowania nabycia „pierwszych kas” zgłoszonych na dzień rozpoczęcia ewidencjonowania. Wszystkie inne kasy, np. wymieniane z uwagi na zużycie czy poszerzenie działalności, nie korzystają już z tej ulgi.

Podobne interpretacje: