Drukuj

Czy zakup samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej celem dalszej odsprzedaży podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Olsztynie, stosownie do art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. nr 137, poz. 926 ze zm.) odpowiadając na Pani pytanie czy jako podmiot prowadzący działalność gospodarczą w razie zakupu samochodów od osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej na podstawie umowy cywilnoprawnej kupna, powinna Pani naliczać i odprowadzać podatek od czynności cywilnoprawnej w wysokości 2% określając w umowie, że to Pani ponosi koszty nabycia, wyjaśnia:

Zgodnie z art. 1 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 86, poz. 959 ze zm.) umowy sprzedaży rzeczy podlegają podatkowi od czynności cywilnoprawnych.

Jeżeli pojazd jak w przedstawionej sytuacji, nabyty jest od osoby fizycznej w celu jego dalszej odsprzedaży, to stosownie do obowiązujących przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 grudnia 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad poboru podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz. U. nr 108, poz. 1153 ze zm.), za obliczenie i pobór podatku od czynności cywilnoprawnych od podatnika, odpowiada nabywa rzeczy jako płatnik, który przy wypłacie należności za pojazd pobiera stosowny podatek i odprowadza go na rachunek organu podatkowego.

Z powołanego przez Panią zwolnienia od podatku na podstawie art. 2 pkt 4 ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych, korzystają tylko czynności cywilnoprawne, jeżeli przynajmniej jedna ze stron z tytułu dokonania tej czynności na podstawie odrębnych przepisów jest opodatkowana podatkiem od towarów i usług lub jest zwolniona od tego podatku.

Przepis ten dotyczy umów sprzedaży zawieranych przez podatników, o których mowa w art. 5 ustawy z dnia 8 stycznia 1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. nr 11, poz. 50 ze zm.) oraz podatników objętych zwolnieniem na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 2 i 7, a także umów sprzedaży zawieranych przez podatników, o których mowa w art. 14 tej ustawy w zakresie czynności zwolnionych od podatku.

W rozumieniu wymienionych przepisów Pani jako nabywca pojazdu w celu jego dalszej odsprzedaży nie będzie podatnikiem podatku VAT, ponieważ czynność ta nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego w podatku od towarów i usług.

Reasumując, nabycie pojazdu przez auto handel od osoby fizycznej podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych, natomiast jego sprzedaż zwolniona jest od tego podatku na podstawie art. 2 ust. 4 powołanej ustawy z dnia 9 września 2000 r.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: