Drukuj

Firma polska zakupiła na Białorusi olej napędowy. Następnie olej został sprzedany innej firmie polskiej (czynność zobowiązująca - zawarta została w Polsce) zaś przeniesienie posiadania oleju nastąpiło poza terytorium RP na podstawie protokółu przekazania. Czy opisana powyżej czynność sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku, która dla dojścia do skutku wymaga przeniesienia posiadania rzeczy, podlega podatkowi od czynności cywilnoprawnych?

W myśl art. 3 ust. 1 pkt1 ustawy z dnia 09.09.2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych /Dz. U. Nr 86, poz. 959 poz. ze zm./ obowiązek podatkowy powstaje z chwilą dokonania czynności cywilnoprawnej. W przedstawionej sprawie czynnością cywilnoprawną jest umowa sprzedaży rzeczy oznaczonych co do gatunku położonych za granicą, w sytuacji gdy nabywca ma siedzibę na terytorium RP a wydanie rzeczy, tj. przeniesienie rzeczy następuje za granicą.

Z art. 155 par. 2 Kodeksu cywilnego wynika, iż taka umowa posiada charakter umowy zobowiązującej, tj. umowy, która dla dojścia do skutku (dokonania czynności cywilnoprawnej) wymaga oprócz złożenia oświadczenia woli podjęcia dodatkowych czynności, tj. przeniesienia rzeczy (w tej sprawie tą czynnością przenoszącą własność jest protokół przekazania oleju zawarty za granicą - w miejscu położenia nabytego towaru). W związku z powyższym - powyższa czynność nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynności cywilnoprawnych.

Podobne interpretacje: