Interpretacje w temacie: Wysokość stawek opłaty skarbowej

Ścieżka aktualnego tematu

Dotyczy wysokości stawki opłaty skarbowej od weksla in blanco zabezpieczającego zobowiązania w kwocie nie dającej się ustalić w chwili wystawienia weksla

P O S T A N O W I E N I E Na podstawie art. 14a § 4 i art. 216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zmianami) po analizie wniosku .................................. z dnia 03 marca 2006r. o udzielenie pisemnej interpretacji art. 1 ust. 1 pkt 2b ustawy z dnia 09 września 2000r. o opłacie skarbowej postanawiam uznać, że przedstawiona przez .............. ...


Generowanie strony w 15 ms