Drukuj

Czy można dowodami wewnętrznymi udokumentować zakup przedmiotów do zabudowania zagrody ludowej (skansenu) w sytuacji, kiedy rolnicy nie mają obowiązku wystawiania dowodów sprzedaży?

Na podstawie art. 14 b § 2 ustawy - Ordynacja Podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) Dyrektor Izby Skarbowej w Łodzi koryguje udzieloną Panu przez Urząd Skarbowy Łódź - Polesie odpowiedź zawartą w piśmie z dnia 08.02.2004r.

Do przedstawionego w zapytaniu do Urzędu Skarbowego stanu faktycznego, który dotyczy zakupu od rolników słomy żytniej ma zastosowanie przepis § 14 ust 2 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475) zgodnie, z którym dowody wewnętrzne mogą dotyczyć zakupu, bezpośrednio od krajowego producenta lub hodowcy, produktów roślinnych i zwierzęcych, nieprzerobionych sposobem przemysłowym lub przerobionych sposobem przemysłowym (...).

Natomiast zakup pozostałych wymienionych w piśmie przedmiotów użytkowych, niezbędnych do zbudowania zagrody ludowej (skansenu), które to przedmioty zostały nabyte od osób fizycznych, nie może być udokumentowany dowodami wewnętrznymi z uwagi na fakt, że wyżej przytoczony przepis rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26.08.2003r. nie wymienia takich wydatków.

Zgodnie z art. 180 ustawy z dnia 29.08.1997r. Ordynacja podatkowa w/w stanowi, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem, to uwzględniając powyższy przepis można udokumentować wydatki poniesione na zakup powyższych przedmiotów użytkowych w formie umowy kupna sprzedaży, sporządzonej na podstawie art. 535 ustawy z dnia 23.04.1964 Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.)

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: