Interpretacje w temacie: Podatek leśny

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

- kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność gminy, którymi zarządza zakład budżetowy.

W odpowiedzi na pytanie z dnia 07.01.2004 r. odnośnie tego, kto jest podatnikiem z tytułu podatku od nieruchomości od lasów stanowiących własność Gminy O., którymi zarządza zakład budżetowy uprzejmie informuję: Zgodnie z przepisem art. 2 ust. 1 pkt 4) ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200, poz. 1682 ze zm.) podatnikami podatku leśnego są osoby fizyczne, osoby prawne ...

Na jakim podmiocie ciąży obowiązek podatkowy w podatach rolnym, leśnym i od nieruchomości od przedmiotów opodatkowania będących w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe?

POSTANOWIENIE Na podstawie art. 14a i 14b ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (t. j. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60) Burmistrz Krynicy-Zdrojupostanawia ocenić jako prawidłowy sposób w jaki do końca 2004 r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo X deklarowało i rozliczało podatki: od nieruchomości, rolny i leśny. UZASADNIENIE Dnia 20.01.2005 r. Lasy Państwowe Nadleśnictwo X, złożyły wniosek ...

Jak należy opodatkowawać grunty leśne w przypadku ich wynajmu?

POSTANOWIENIE Wójt Gminy Grybów działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (tj. Dz. U. z 2005 r. Nr 8, poz. 60 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 31.01.2006 r. (data wpływu 06.02.2006 r.) znak IN-224-19/06 uzupełnionego pismem z dnia 23.02.2006 r. (data wpływu 06.03.2006 r.) w sprawie udzielenia pisemnej interpretacji co do zakresu i spos ...

Generowanie strony w 19 ms