Interpretacje w temacie: Zryczałtowany podatek dochodowy

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Zryczałtowany podatek dochodowy

Urzad Skarbowy w Olkuszu w odpowiedzi na pismo z dn. 22.11.2002 r. w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego - art. 14 § 4 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz 926 ze zm.) informuje, że w oparciu o przedstawione dokumenty, działalność Pana została sklasyfikowana przez GUS wg EKD 45 21A - jako "wykonywanie robót ogólnobudowlanych zwiazanych z wznoszeniem budy ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Odpowiadając na pismo z dnia 27.01.2003 r., zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem w sprawie informacji dot. zwolnienia z prowadzenia ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego w 2003 r. Pierwszy Urząd Skarbowy wyjaśnia, co następuje: Ustawa z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowa ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz U Nr 137, poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w związku z zapytaniem - czy prowadząc działalność gospodarczą w zakresie wykonywania usług projektowania i nadzoru architektonicznego może Pan płacić podatek dochodowy na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego w stawce 17% wyjaśnia: Z dniem 1 styc ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 13.01.2003 r. w sprawie opodatkowania przychodu uzyskanego z prowadzonej przez Pana działalności gospodarczej w 2003 roku wyjaśnia: Opodatkowanie zryczałtowanym podatkiem dochodowym niektórych przychodów osiąganyc ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.), w związku z zapytaniem z dnia 06.03.2003 r. w sprawie zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu najmu uprzejmie wyjaśnia. Stosownie do art. 2 ust. 1a oraz art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodo ...

Zryczałtowany podatek dochodowy

W odpowiedzi na pismo z dnia 15.04.2003 r. Drugi Urząd Skarbowy w Kielcach uprzejmie wyjaśnia: W stanie prawnym obowiązującym od 1 stycznia 2003 r. w myśl art. 6 ust. 1a ustawy z 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 1998r. Nr 144, poz. 930 ze zm.) opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlega ...

Czy działalność w zakresie pozostałych zabiegów kosmetycznych wg. PKD 9302z może być opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym, według jakiej stawki należy opłacać podatek?

Naczelnik Urzędu Skarbowego w Oświęcimiu, na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 199 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 4 grudnia 2003 r. w sprawie opodatkowania działalności gospodarczej prowadzonej w zakresie pozostałych zabiegów kosmetycznych (nr PKD 9302 z) zryczałtowanym podatkiem dochodowym w formie ryczałtu od przychodów ewid ...


Mamy z żoną wspólność majatkową. Posiadam działkę budowlaną, na której zamierzam wybudować garaże z przeznaczeniem na wynajem. Czy w takiej sytuacji przysługuje mi prawo rozliczania się w formie zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodu z najmu garaży. Podkreślić należy, iż na moją rzecz - żona zrzekłaby się przychodu z najmu.

W odpowiedzi na zapytanie, które wpłynęło do tutejszego urzędu w dniu 13 stycznia 2004r. uzupełnione w dniu 28-01-2001r. Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź-Widzew wyjaśnia, że: Stosownie do art. 6 ust. 1a ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2002r. Nr 141, poz. 1183). opodatkowaniu ryczałtem od przych ...

Jak korzystać z ryczałtu dla opodatkowania przychodów z najmu w 2003 roku: - czy jest możliwe wspólne rozliczenie z żoną, - czy kaucja zwrotna pobrana za wynajem mieszkania jest przychodem do opodatkowania, - jakie dokumenty są potrzebne, gdy wynajmujący wyprowadza się.

Wnoszący zapytanie przedstawia stan faktyczny, z którego wynika, iż posiada lokal mieszkalny na warunkach spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, który wynajmuje od dnia 01.09.2003 r., a przychód z tego tytułu opodatkował zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Jest bezrobotny i za wcześniejsze lata rozliczał się wspólnie z żoną. Podatnik prosi o udzielenie wszystkich informacji dotyczących ro ...

Generowanie strony w 32 ms