Drukuj

Dot. stawki zryczałtowanego podatku dochodowego z tytułu świadczenia usług w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską (wg PKD –45.50.Z)

W przedstawionym stanie faktycznym podatniczka świadczy usługi w zakresie wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską.Według zaświadczenia o numerze identyfikacyjnym REGON przedmiot działalności zaklasyfikowano do PKD-45.50.Z.

Podatniczka przychody opodatkowuje stawką ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych w wysokości 5,5 %.

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 marca 1997 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU) (Dz. U. Nr 42, poz. 264 ze zm.) usługi wynajmu sprzętu budowlanego i do wyburzeń wraz z obsługą operatorską skalsyfikowane zostały w sekcji F, w dziale 45 Roboty Budowlane pod symbolem 45.5.

Dział ten nie obejmuje natomiast m.in. wynajmowania rusztowań bez ich ustawiania i demontażu, wynajmu maszyn i urządzeń budowlanych i burzących bez obsługi, wynajmu sprzętu dźwigowego bez operatorów, sklasyfikowanych w podkategorii 71.32.10.

Natomiast zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 4 lit. a) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych z działalności w zakresie robót budowlanych wynosi 5,5% przychodów.

Podobne interpretacje: