Drukuj

Czy poszerzenie działalności w zakresie handlu o usługi związane z poprawą kondycji fizycznej - solarium wyłącza z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych? Jaka stawka podatku obowiązuje przy usługach opolania?

W dniu 25.05.2005r. do tut. Organu wpłynął wniosek o udzielenie informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego, w którym przedstawiono następujący stan faktyczny:

Strona prowadzi działalność gospodarczą w zakresie sprzedaży towarów handlowych - odzież, torebki, kurtki, spodnie. Działalność ta rozszerzona została o usługi opalania - solarium, które zakwalifikowane zostały przez Urząd Statystyczny jako usługi poprawiające kondycję - PKWiU: 93.04.10-00, PKD - 93.04.Z.

Sprzedaż towarów prowadzona jest w wynajętym lokalu. W tym samym lokalu, w drugim pomieszczeniu, świadczone będą usługi solarium.

Wobec wyżej opisanego stanu faktycznego strona wnosi zapytanie:

Czy dodatkowe obroty z tytułu usług opalania-solarium pozbawiają ją prawa do opodatkowania ryczałtem?

Jaka stawka podatku obowiązuje przy usługach opalania?

Zdaniem podatniczki dodatkowe usługi - solarium nie pozbawiają jej prawa do opodatkowania w sposób zryczałtowany, natomiast stawka podatku wynosi 8,5%.

Interpretacja tut. Organu:

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) "opodatkowaniu ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych podlegają przychody osób fizycznych z pozarolniczej działalności gospodarczej, o których mowa w art. 14 ustawy o podatku dochodowym ...."

Natomiast w art. 8 ust. 1 w/w ustawy ustawodawca wymienił podatników, do których nie stosuje się opodatkowania w formie ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, wśród których nie znajdują się podatnicy osiągający przychody z usług związanych z poprawą kondycji fizycznej.

Jak wynika z przedstawionego przez stronę stanu faktycznego urząd statystyczny usługi solarium zakwalifikował pod symbol PKWiU 93.04.10-00.

Według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług - rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 kwietnia 2004 r. /Dz.U. Nr 89 poz. 844 ze zm./ - w/w symbolem oznaczone są usługi związane z poprawą kondycji fizycznej. Usługi te mieszczą się w Dziale 93 - Usługi pozostałe, który obejmuje między innymi usługi świadczone przez łaźnie, sauny, solaria, salony masażu i podobne usługi mające na celu poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej.

Zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 20 listopada 1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz.U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów z działalności usługowej, ..., z zastrzeżeniem pkt 1,2,4 i 5 oraz załącznika nr 2 do ustawy.

W w/w punktach 1, 2, 4 i 5 wymienione zostały przychody opodatkowane odpowiednio stawkami 20%, 17%, 5,5% i 3,0% a załącznik nr 2 stanowi wykaz usług, których świadczenie wyłącza podatnika z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, oznaczonych według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług.

W powyższych punktach i załączniku nie wymienia się usług w związanych z poprawą kondycji fizycznej.

Z powyższego wynika, że przychody z usług solarium nie są wyłączone z opodatkowania ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, a stawka zryczałtowanego podatku z tego rodzaju usług wynosi 8,5%.

Reasumując, w opisanym stanie prawnym, Naczelnik Urzędu Skarbowego w Pile uznaje za prawidłowe stanowisko przedstawione przez stronę we wniosku z dnia 25.05.2005r.

Powyższa interpretacja została wydana w oparciu o stan faktyczny przedstawiony we wniosku podatnika oraz stan prawny obowiązujący w dniu jej wydania.

Podobne interpretacje: