Drukuj

Prowadzę działalność gospodarczą – taxi osobowe – opodatkowana zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów. W 2004 r. Towarzystwo Ubezpieczeniowe wypłaciło mi odszkodowanie za skradziony w lutym tego roku samochód. Czy otrzymane odszkodowanie podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym ?

W związku ze złożonym przez Pana w dniu 16.04.2004 r. zapytaniem dotyczącym opodatkowania otrzymanego odszkodowania za skradziony samochód, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) wyjaśnia:

Z opisu stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że prowadzi Pan działalność gospodarcza w zakresie przewozu osób – taxi osobowe – opodatkowaną zryczałtowanym podatkiem dochodowym od przychodów ewidencjonowanych. W 2004 r. otrzymał Pan odszkodowanie za skradziony w dniu 21.02.2004 r. samochód marki POLONEZ, który wykorzystywany był do tej działalności

Stosownie do art. 14 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.) przychodem z działalności gospodarczej jest również otrzymane odszkodowanie za szkody dotyczące składników majątku związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą.

Zatem w świetle cytowanego przepisu wypłacone Panu odszkodowanieza skradziony samochód stanowi przychód z prowadzonej działalności gospodarczej.

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 3 lit. i) ustawy z dnia 20.11.1988 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) ryczałt od tego przychodu wynosi 8,5%.

Podobne interpretacje: