Drukuj

Czy uzyskiwane przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej, są ograniczone określoną sumą przychodu rocznego?

Z opisanego stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że podatnik uzyskuje przychody z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie konserwacji zabytków, opodatkowanej podatkiem dochodowym w formie karty podatkowej. Zapytanie dotyczy, czy prowadząc wspomnianą wyżej działalność w formie karty podatkowej, nie jest ograniczony określoną sumą przychodu rocznego.

Zgodnie z przepisami art.23 ustawy z dnia 20.11.1998r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (DZ.U.Nr 144 poz.930 z 1998r. ze zm.) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą płacić podatnicy prowadzący między innymi działalność usługową lub wytwórczo – usługową, określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, zwanej dalej „tabelą” w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy – przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.Natomiast przepisy art.25 ust.1 i 2 wyżej cytowanej ustawy określają warunki jakie musi spełnić podatnik prowadzący działalność gospodarczą by opłacać podatek w formie karty podatkowej.

Podatnik prowadzi działalność usługową w zakresie konserwacji i naprawy przedmiotów zabytkowych i artystycznych – zakwalifikowaną według I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do powyższej ustawy pod numerem 69.

Z powyższych przepisów wynika, że prowadzenie działalności w zakresie jak wyżej nie jest ograniczone określoną sumą przychodu rocznego.

Podobne interpretacje: