Drukuj

Czy wykonywanie usługi polegającej na zamówieniu i zakupie u producenta taksometru, zaprogramowaniu i dostosowaniu go w taksówce, montażu, zgłoszeniu go do legalizacji i fiskalizacji – może być opodatkowane w formie karty podatkowej jako usługa mieszcząca się w charakterystyce działalności w zakresie mechaniki precyzyjnej?

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zmianami) zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej mogą opłacać podatnicy prowadzący działalność usługową lub wytwórczo-usługową określoną w części I tabeli stanowiącej załącznik nr 3 do ustawy, w zakresie wymienionym w załączniku nr 4 do ustawy-przy zatrudnieniu nie przekraczającym stanu określonego w tabeli.

Działalność usługowa w zakresie mechaniki precyzyjnej zgodnie z załącznikiem nr 4 poz. 14 zawierającym charakterystykę działalności usługowej i wytwórczo-usługowej podlegającej opodatkowaniem w formie karty podatkowej obejmuje:

- wyrób
- naprawę,
- regenerację,
- konserwację narzędzi, aparatów precyzyjnych, medycznych, geodezyjnych, optycznych, nawigacyjnych, foto- i kinotechnicznych, w tym również liczników samochodowych i taksometrów oraz innych aparatów specjalistycznych a także
- inne prace i czynności towarzyszące, niezbędne do całkowitego wykonania i wykończenia wyrobu lub świadczenia usługi.

Wymienione w piśmie czynności dotyczące zakupu, programowania, montażu, legalizacji i fiskalizacji kas fiskalnych w taksówkach nie należą do czynności z zakresu mechaniki precyzyjnej.
Nie można ich też zaliczyć do „innych prac i czynności towarzyszących „ usłudze w zakresie mechaniki precyzyjnej, gdyż każda z tych usług mogłaby stanowić odrębny rodzaj działalności a wiele z nich w ogóle nie może być opodatkowana w formie karty podatkowej.

Osiąganie przychodów z działalności polegającej za wykonywaniu kompleksowej usługi związanej z realizacją obowiązku posiadania kas fiskalnych przez podmioty świadczące usługi transportowe, podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych.

Podobne interpretacje: