Drukuj

Jaka stawka obowiązuje w zryczałtowanym podatku dochodowym z prowadzonej działalności w zakresie handlu ? Działalność polega na nabyciu maszyn używanych i po uprzednim ich przygotowaniu - mycie, wymiana oleju, zużytych części następuje ich sprzedaż.

Wnioskiem z dnia 05.04.2005 r. wystąpiła Pani o udzielenie pisemnej interpretacji w sprawie określenia stawki zryczałtowanego podatku dochodowego od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne z prowadzonej działalności w zakresie handlu. Zgodnie z przepisami art. 4 ust. 3 pkt 3 ustawy z 20.11.1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym (Dz. U. Nr 144, poz. 930 ze zm.) za działalność usługową w zakresie handlu uważa się sprzedaż w stanie nieprzetworzonym, nabytych uprzednio produktów (wyrobów) i towarów, w tym także takich które zostały przez sprzedawcę zapakowane lub rozważone do mniejszych opakowań lub rozlane do butelek, puszek lub mniejszych pojemników. Ponieważ ustawa o prowadzonej działalności nie precyzuje znaczenia słowa: przetwarzanie wiec aby je zdefiniować należy ustalić jaki zakres znaczeniowy ma ten zwrot w języku potocznym. I tak według "Słownika współczesnego języka polskiego" pod redakcją P. Dunaja B, wydawca Reader`s Digest, Warszawa rok 2001, str. 191 tom II przetwarzać , przetworzyć to:1) zmieniać coś, przerabiać coś przez nadanie mu innej postaci, formy, innego kształtu, innych właściwości, przekształcać 2) dokonywać obróbki, transformacji...... Wobec wyżej powołanego przepisu prawa podatkowego, a także z punktu widzenia definicji słowa przetwarzanie oraz stanu faktycznego przedstawionego przez Panią we wniosku z dnia 05.04.2005 r ,Naczelnik Urzędu Skarbowego podziela Pani pogląd, że jeżeli w wyniku czynności podjętych przez Panią nie dochodzi do przerobienia rzeczy przez nadanie jej innej formy, innego kształtu to mamy do czynienia z działalnością handlową. Ze sprzedaży maszyn używanych, po uprzednim ich nabyciu za granicą i tzw. przygotowaniu estetycznym, polegającym na ich myciu, wymianie zużytych olejów i filtrów oleju, a także ze sprzedaży maszyn używanych po uprzednim ich nabyciu za granicą i dokonaniu ich remontu polegającego na wymianie zużytych części i materiałów eksploatacyjnych na nowe, podatek zryczałtowany wynosi 3% zgodnie z art. 12 ust. 1 pkt 5 wyżej cytowanej ustawy.

Powyższa interpretacja dotyczy stanu faktycznego przedstawionego przez wnioskodawcę i stanu prawnego obowiązującego w dacie zaistnienia tego zdarzenia.

Podobne interpretacje: