Interpretacje w temacie: Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 24.01.2003 r. (data wpływu do Urzędu) w sprawie cesji oszczędności zgromadzonych na rachunku w kasie mieszkaniowej na rzecz syna wyjaśnia: - zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 2001 r. o zmianie ustawy o po ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

W nawiązaniu do pisma z dnia 17.02.2003 r. (data wpływu 27.02.03 po uzupełnieniu w dniu 13.03.2003 r.), Urząd Skarbowy w Pińczowie stosownie do art. 14a § 1 Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 z 1997 r. ze zm.), udziela informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego w podatku dochodowym od osób fizycznych w opisanej sprawie. Począwszy od 1 stycznia 2002 r. stosownie do posta ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14 § 4 ustawy z 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926) w odpowiedzi na pismo z 14.03.2003 r. w sprawie ulg podatkowych w rozliczeniu za 2002 r. z tytułu wydatków związanych ze studiami córki oraz opłat na rzecz Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa związanych z wykonywaniem zawodu informuje: I. Stos ...

Podstawa obliczenia i wysokość podatku

Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 18.03.2003r. w sprawie odliczenia poniesionych wydatków na budowę kanalizacji na terenie miejskim informuje, że stosownie do art. 26 ust. 1 pkt 9 lit. b ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych ...

Czy przekazanie darowizny Radzie Rodziców przy Gimnazjum na sfinansowanie obiadów dla wymienionego z imienia i nazwiska ucznia podlega ograniczeniu wynikającemu z art. 26 ust. 5 pkt 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych ?

W związku ze złożonym przez Panią w dniu 12.01.2004 r. (wpływ do Urzędu) zapytaniem dotyczącym odliczenia darowizny na rzecz Rady Rodziców ze wskazaniem celu jej przeznaczenia, Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź - Bałuty działając na podstawie art. 14a §1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. – Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 1997 r. Nr 137, poz 926 ze zm.) wyjaśnia: Zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 9 li ...

Czy podatnik prowadzący działalność gospodarczą m.in. w zakresie świadczeń usług najmu będzie mógł wybrać sposób opodatkowania dochodów w pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30 c ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych?

W odpowiedzi na Pana pismo z dnia 05.01.2004 r. (data wpływu 07.01.04 r.) Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków-Podgórze działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29.08.97 r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje: Ustawa z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. z 2000 r. nr 14 poz. 176 ze zm.) w rozdziale 2, art. 10 wymienia taksatywnie źr ...

Czy dochody uzyskane w kraju z działalności gospodarczej należy opodatkować łącznie z dochodami uzyskanymi we Francji z tytułu umowy o pracę?

Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Górna, w odpowiedzi na pismo z dnia 28.01.2004 r., uzupełnione w dniu 09.02.2004 r., w sprawie opodatkowania dochodów uzyskanych w 2003 r. w kraju oraz za granicą, po stwierdzeniu, że zapytanie dotyczy indywidualnej sprawy podatnika, w której nie jest prowadzone postępowanie podatkowe lub kontrola podatkowa albo postępowanie przed sądem administracyjnym, ...

Czy mogę i w jakiej wysokości skorzystać z odliczenia od dochodu wydatków na rehabilitację. Posiadam II grupę inwalidzką przyznana ze względu na dyskopatię powiązaną z niedowładem stopy oraz choroby układu krążenia. Jestem właścicielem samochodu osobowego. W 2003r. korzystałem z 10 zabiegów rehabilitacyjnych w przychodni. Ponadto z samochodu korzystałem na dojazdy do lekarzy. Byłem sześciokrotnie na badaniach Holterowskich w L. Samochodem byłem dowieziony do sanatorium uzdrowiskowego w D.Z.

Zgodnie z art. 26 ust. 7a pkt 14 (tekst jednolity Dz.U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 z późn. zm.) od dochodu przed opodatkowaniem można odliczyć wydatki z tytułu używania samochodu osobowego,, stanowiącego własność osoby niepełnosprawnej zaliczanej do I lub II grupy inwalidzkiej lub podatnika mającego na utrzymaniu osobę niepełnosprawną zaliczoną do I lub II grupy inwalidztwa albo dzieci niepełnospra ...

Czy w przypadku uzyskiwania w roku 2004 dochodów z działalności gospodarczej opodatkowanych podatkiem dochodowym według stawki 19% (podatek liniowy), a jednocześnie uzyskiwania dochodów ze stosunku pracy, dochody ze stosunku pracy mogą być opodatkowane według skali progresywnej przy zastosowaniu ulgi w podatku w wysokości 530,08 zł ?

Od dnia 1 stycznia 2004 r. podatnicy prowadzący pozarolniczą działalność gospodarczą mogli wybrać nowy sposób opodatkowania, określony w art. 30c ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176 ze zm.). Przy tym sposobie opodatkowania podatek wynosi 19% podstawy jego obliczenia. Dochodów opodatkowanych liniową stawką 19% nie łączy się z doch ...

Czy można odliczyć od podatku, w ramach ulgi remontowej, wydatki poniesione w 2003 r. , jeżeli umowa przedwstępna z firmą developerską zawiera postanowienie o przekazaniu lokalu przed sporządzeniem aktu notarialnaego, a protokolarne przekazanie nastapi w 2004 r.?

W związku ze złożonym w dniu 06.02.2004 r. uzupełnionym w dniu 01.03.2004 r. zapytaniem dotyczącym odliczenia wydatków poniesionych na remont lokalu mieszkalnego, który zostanie Państwu przekazany przez firmę developerską w 2004 r., Naczelnik Pierwszego Urzędu Skarbowego Łódź-Bałuty działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm ...

Generowanie strony w 25 ms