Drukuj

Czy sprzedaż towarów handlowych na rzecz pracodawcy wyłącza podatników z opodatkowania podatkiem liniowym określonym w art. 30c ustawy o podatku dochodowym?

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 28.01.2004r. - data wpływu 29.01.2004r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Zgierzu działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) informuje, że zgodnie z art. 9a ust. 2 i 3 ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 176 ze zm.) podatnicy, mogą wybrać sposób opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej na zasadach określonych w art. 30c ustawy i w tym przypadku zobowiązani są do złożenia właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego do dnia 20 stycznia roku podatkowego pisemnego oświadczenia o wyborze tego sposobu opodatkowania.

W ust. 3 art. 9a ustawy wprowadzono zastrzeżenie odnośnie podatników, którzy wybiorą w/wym. opodatkowanie i uzyskają z działalności gospodarczej prowadzonej samodzielnie lub w formie spółki niemającej osobowości prawnej przychody ze świadczenia usług na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy, odpowiadających czynnościom, które podatnik lub co najmniej jeden ze wspólników:

  • wykonywał w roku poprzedzającym rok podatkowy lub
  • wykonywał lub wykonuje w roku podatkowym w ramach stosunku pracy....

Podatnik ten traci w roku podatkowym prawo do opodatkowania w sposób określony w art. 30c ustawy... Z przedstawionego w piśmie stanu faktycznego wynika, iż podatnicy prowadzą działalność gospodarczą w formie spółki jawnej, która zajmuje się sprzedażą samochodów, ich części, a także świadczeniem usług serwisu samochodowego.

Jednocześnie podatnicy są zatrudnieni w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością o identycznym zakresie, tj. handel samochodami ich częściami oraz świadczeniem usług serwisu samochodowego i zatrudnieni są na stanowiskach:

  • dyrektor generalny;
  • z-ca dyrektora generalnego;
  • z-ca dyrektora d/s finansowych.

Podatnicy zamierzają dokonać sprzedaży towarów handlowych na rzecz pracodawcy.
Wg Słownika Języka Polskiego PWN handel- jest to zorganizowana wymiana dóbr, obrót towarów polegający na kupnie - sprzedaży... . Natomiast usługa - jest to pomoc okazana komuś, grzeczność, uprzejmość... . Wyświadczyć, oddać komuś usługę, korzystać z czyichś usług... usługobiorca- osoba lub instytucja, dla której świadczona jest usługa...usługodawca- osoba lub instytucja świadcząca usługi, prowadząca działalność usługową...

Z powyższego wynika, iż handel nie jest tożsamy z usługą i jeśli ustawodawca posłużył się słowem „świadczenie usług” na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy... to fakt dokonania sprzedaży towarów handlowych na rzecz obecnego pracodawcy nie wyłączy podatników z opodatkowania określonego w art. 30c ustawy.

Jeżeli w przedstawionym piśmie stan faktyczny będzie zgodny ze stanem rzeczywistym to w/wym. stanowisko organu podatkowego jest prawidłowe.

Podobne interpretacje: