Drukuj

Czy zabudowa balkonu podlega uldze na remont i modernizację budynku mieszkalnego?

Naczelnik Urzędu Skarbowego Kraków Pradnik działając na podstawie art. 14 a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo z dnia 12.12.2003 r. w sprawie wydatków mieszkaniowych poniesionych na remont balkonu informuje:

Zgodnie z art. 27a ust. 1 pkt 1 oraz ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 ze zm.) podatek dochodowy od osób fizycznych zmniejsza się o 19% wydatków poniesionych na własne potrzeby mieszkaniowe, przeznaczonych na remont i modernizację lokalu mieszkalnego zajmowanego na podstawie tytułu prawnego. Ulgą objęte są wydatki wskazane w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 grudnia 1996 r. w sprawie określenia rodzajów wydatków na remont i modernizację budynku mieszkalnego, o które zmniejsza się podatek dochodowy (Dz. U. z 1996 r. Nr 156, poz. 788). Załecznik nr 1 w/w rozporzedzenia zawiera „Wykaz robót zaliczanych do remontu i modernizacji budynku mieszkalnego". Zgodnie z art. 4 pkt 6 załecznika, remont lub modernizacja elementów konstrukcyjnych budynku jak np.: słupów, podciągów, schodów, zadaszeń, balkonów, loggi, izolacji przeciwwodnych, dźwiękochłonnych podlega doliczeniu i jest objęte ulgą.

Podobne interpretacje: