Drukuj

Wpłacanie zaliczek przez podatników

Działając na podstawie art. 14a § 1 oraz § 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137 z 1997 r. poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo z dnia 02.04.2003 r. uzupełnione w dniu 25.04.2003 r. w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu spółki „K.” z o.o. wydatków na składki na ubezpieczenia społeczne wspólnika jednoosobowej spółki „K.” z o.o. - wyjaśnia:

Stosownie do art. 6 ust. 1 pkt 5 ustawy z 13.10.1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. Nr 137, poz. 887 ze zm.) obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu, rentowemu podlegają osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą oraz osoby z nimi współpracujące.

Od 01.01.2003 r. na podstawie art. 1 ustawy z 18.12.2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz o zmianie niektórych innych ustaw (Dz.U. nr 241 poz. 2074) do osób prowadzących działalność gospodarczą zaliczono: wspólnika jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnika spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej (art. 8 ust. 6 pkt 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych). Tym samym od 01.01.2003 r. zostali oni objęci ubezpieczeniem społecznym tak jak osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 16 ust. 4 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą (w tym również wspólnicy jednoosobowych spółek z o.o.) finansują w całości z własnych środków.

Zatem obowiązek zapłaty tych składek ciąży na wspólniku, a nie na spółce z o. o. Tym samym nie mogą być one zaliczone do kosztów uzyskania przychodów spółki. Wspólnik może je ewentualnie odliczyć od swego dochodu w rocznym zeznaniu podatkowym.

Podobne interpretacje: