Interpretacje w temacie: Koszty uzyskania przychodów

Ścieżka aktualnego tematu
Podtematy

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz.926 ze zm.) Drugi Urząd Skarbowy w Tarnowie w odpowiedzi na pismo z dnia 20.12.2002 r. w sprawie interpretacji przepisów prawa podatkowego, wyjaśnia: Stosownie do art. 4a. pkt 4 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (j.t. Dz. U. z 2000 r. Nr 54, poz 654 z późn. zm.) ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Oświęcimiu, na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia r. - Ordynacja podatkowa (Dz.U. Nr 137, poz. 926 ze .zm.), w odpowiedzi na pismo z dnia 10 grudnia 2002 r. w sprawie udzielenia informacji dotyczącej: czy wystawione przez Starostwo Powiatowe oraz przez Pocztę Polską SA pokwitowania można uznać za dowody księgowe, czy poniesione wydatki na podstawie ww. pokwitowań bę ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy w Wadowicach w odpowiedzi na pismo z dnia 23.12.2002 r. (wpł. 30.12.2002 r.) działając w oparciu o przepisy art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) udziela pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego. K. P. jest zakładem budżetowym utworzonym na podstawie uchwały Rady Miejskiej w X. Gmina przekaz ...

Koszty uzyskania przychodów

Urząd Skarbowy Kraków-Nowa Huta działając na podstawie Art. 14 § 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku - Ordynacja podatkowa (Dz. Nr 137 poz. 926 z 1997 r. ze zm.) w odpowiedzi na pismo skierowane do tut. Urzędu w sprawie udzielenia informacji w zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego informuje na podstawie złożonego pisma, przedłożonych dokumentów oraz wyjaśnień złożonych do protokołu ust ...

Koszty uzyskania przychodów

Działając na podstawie art. 14a § 1, oraz § 5 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U Nr 137 z 1997 r., poz. 926 ze zm.) Pierwszy Urząd Skarbowy w Kielcach w odpowiedzi na pismo spółki z dnia 13.01.2003 r. w sprawie uzyskania pisemnej informacji o zakresie stosowania przepisów prawa podatkowego wyjaśnia, że kwestię zaliczania wydatków (kosztów) do kosztów uzyskania przychodów w posz ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pana pismem z dnia 14.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje co następuje: Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 30.08.2002 r. o restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców (Dz. U. Nr 155 poz. 1287) z premii podatkowej mo ...

Koszty uzyskania przychodów

W związku z Pani pismem z dnia 06.01.2003 r. działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje, co następuje: W ustawie z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 poz. 176 z 2000r. ze zm.) nie określono w ujęciu rodzajowym wydatków ponoszonych w związku z prowad ...

Koszty uzyskania przychodów

Na podstawie art. 14 § 1 ustawy z dnia 29.08.1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137 poz. 926 ze zm.) w związku z zapytaniem zawartym w piśmie z dnia 10.01.2003 r. czy zakup zmechanizowanego sprzętu do odśnieżania będzie kosztem uzyskania przychodu w działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia Niepublicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w budynkach dzierżawionych od Urzędu Gminy, Pierwszy Urz ...

Koszty uzyskania przychodów

W odpowiedzi na Wasze zapytanie dot. korekt podatku naliczonego VAT, zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 137, poz. 926 ze zm.) - Urząd Skarbowy w Ostrowcu Św. informuje jak niżej: Zgodnie z art. 25 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 08.01.1993 r. o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz. U. Nr 11 poz. 50 ze zm.) obniżenia kwoty lub zwrot ...

Koszty uzyskania przychodów

Do Urzędu Skarbowego w Opatowie w dn. 08.01.2003 roku zwróciła się Pani o interpretację przepisów prawa podatkowego w sprawie zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu z tytułu najmu lokalu odsetek od zaciągniętego kredytu hipotecznego na zakup mieszkania oraz odpisów amortyzacyjnych ww. środka trwałego. Z pisma wynika, że w 2001 roku zakupiła Pani lokal mieszkalny nadający się do gospodarczego wy ...

Generowanie strony w 20 ms