Drukuj

Na co dzień przedstawiam wiadomości w lokalnej telewizji. Wymagana jest ode mnie dobra prezencja, Dbanie o wizerunek związane jest z różnymi kosztami, które muszę ponosić między innymi opłaty za usługi stomatrologiczne. Czy do kosztów uzyskania przychodu mogę zaliczyć usługę stomatologiczną?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. Nr 14 z 2000 r. Poz.176 z późn. zm./ kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiagnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 23.

Zwrot w celu znaczy, że nie każdy wydatek poniesiony przez podatników w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą jest kosztem uzyskania przychodów, warunkiemjest aby pomiędzy wydatkiem a osiągniętym przychodem zachodził związek przyczynowo - skutkowy.

W kontekscie powyższego nie można uznać za koszt uzyskania przychodów wydatku na standardową usługę stomatologiczną ponieważ jest to wydatek osobisty ponoszony niezależnie od prowadzenia działalności gospodarczej. Wydatków osobistych nie zalicza się co do zasady,do kosztów działalności gospodarczej, poniewaź nie mają one wpływu na powstanie lub zwiększenie przychodu.

Podobne interpretacje: