Drukuj

Czy opłaty związane z utrzymaniem i eksploatacją części użytkowej domu stanowią koszt uzyskania przychodu w działalności gospodarczej prowadzonej przez osobę fizyczną?

Zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. Nr 14 z 2000 r., poz. 176 ze zmianami) kosztami uzyskania przychodów z poszczególnego źródła są wszelkie koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodu.

Wykorzystywanie przez podatnika, do celów prowadzonej działalności, domu mieszkalnego przez wyłączenia jego części lub całości z funkcji mieszkalnej, jest podstawą do zaliczenia w koszty tej działalności wydatków związanych z utrzymaniem domu, takich jak:

- podatek gruntowy, podatek od nieruchomości płacony za część użytkową domu,
- energia elektryczna,
- koszty rozmów telefonicznych z telefonu zainstalowanego w tym lokalu, inne media.

Sposób dokumentowania tego rodzaju wydatków został określony w § 14 ust. 2 pkt 7 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów (Dz. U. Nr 152, poz. 1475).

W myśl tego przepisu na udokumentowanie wydatków związanych z opłatami za energię elektryczną, telefon, wodę, gaz i centralne ogrzewanie, w części przypadającej na działalność gospodarczą, podatnik sporządza dowód wewnętrzny.

Podstawą do sporządzenia dowodu wewnętrznego jest dokument obejmujący całość opłat na te cele, tj. rachunek za gaz, energię, telefon, decyzja Urzędu Miejskiego wskazująca na wysokość podatku gruntowego, czy od nieruchomości, itp.

Podobne interpretacje: