Drukuj

Czy w okresie zawieszenia działalności gospodarczej można podjąć wykonywanie czynności pozostających w zakresie tej dzialalności nie dokonując formalnie zgłoszenia wznowienia dzialalności?

W odpowiedzi na zapytanie podatnika w sprawie możliwości wykonywania działalności gospodarczej w czasie jej zawieszenia tut. organ informuje, że ustawodawstwo podatkowe w zasadzie nie zna pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej lub wznowienia tejże działalności (nie dotyczy opodatkowania kartą podatkową). Również ustawa z 19.11.1999 r. Prawo działalności gospodarczej (Dz. U. Nr 101, poz. 1178 ze zm.) nie definiuje pojęcia zawieszenia działalności gospodarczej. Można więc stwierdzić, że ww. pojęcie jest innym określeniem przerwy w wykonywaniu działalności, a fakt zgłoszenia przerwy w wykonywaniu działalności gospodarczej nie rodzi skutków prawnych. Jednocześnie nadmienia się, że osoba fizyczna będąca przedsiębiorcą może podjąć działalność gospodarczą po uzyskaniu odpowiedniego wpisu do ewidencji działalności gospodarczej (art. 7 ust. 2 ww. ustawy Prawo działalności gospodarczej).

Podobne interpretacje: