Interpretacje w temacie: O restrukturyzacji niektórych należności publicznoprawnych od przedsiębiorców

Ścieżka aktualnego tematu

Dotyczy możliwości zwrotu podatku od towarów i usług zgodnie z ustawą o zwrocie osobom fizycznym niektórych wydatków związanych z budownictwem mieszkaniowym, w związku z zakupem mebli z fabryki udokumentowanych fakturą VAT.

P o s t a n o w i e n i e Działając na podstawie art. 14a § 1 i § 4 oraz art.216 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacja podatkowa /j.t. Dz.U. z 2005r. Nr 8, poz.60 z późn.zm./ oraz art.4 ustawy z dnia 16 listopada 2006r. o zmianie ustawy Ordynacja podatkowa oraz zmianie niektórych innych ustaw /Dz.U.Nr 217, poz.1590/, po rozpatrzeniu wniosku Strony z dnia 29.06.2007r. w sprawie udzielenia pise ...

Generowanie strony w 7 ms