Drukuj

Czy opłaty z tytułu licencji za oprogramowanie oraz opłaty z tytułu dodatkowych usług związanych z oprogramowaniem mogą zostać uznane za koszty uzyskania przychodów w myśl art. 15 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

Naczelnik Drugiego Mazowieckiego Urzędu Skarbowego w Warszawie działając zgodnie z art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr. 137, poz. 926 ze zm.) w odpowiedzi na pismo Spółki z dnia 17.12.2003 r., dotyczące zaliczenia opłat poniesionych z tytułu licencji za oprogramowanie oraz opłat z tytułu dodatkowych usług związanych z oprogramowaniem (m.in. wynagrodzenia i narzuty na wynagrodzenia, koszty utrzymania powierzchni biurowej, koszty telekomunikacyjne oraz koszty podróży) uprzejmie informuje:

iż zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 r. Nr. 54,poz. 654 ze zm.) kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ustawy. Powyższe oznacza, że wszystkie poniesione wydatki, po wyłączeniu zastrzeżonych w ustawie, są kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostają w związku przyczynowo - skutkowym z przychodami, w tym służą zabezpieczeniu funkcjonowania źródła przychodu. Są to więc koszty bezpośrednio i pośrednio związane z uzyskiwanym przychodem oraz koszty dotyczące całokształtu działalności podatnika, czyli związane z funkcjonowaniem firmy.

Biorąc powyższe pod uwagę koszty opłat licencyjnych są kosztem uzyskania przychodu, natomiast wymienione inne przedmiotowe koszty dotyczące w istocie kosztów licencjodawcy ze względu na brak udowodnienia związku między ich poniesieniem a możliwością osiągania przychodów przez podatnika - nie mogą stanowić kosztu uzyskania przychodu.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji: