Drukuj

Spółka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólnikowi. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie straty powstałej z przejęcia spółek zależnych. Pytanie podatkowe dotyczy konsekwencji podatkowych obniżenia kapitału zakładowego w odniesieniu do wspólników będących osobami fizycznymi oraz spółki jako osoby prawnej.

Ze stanu faktycznego przedstawionego w piśmie wynika, że jednostka obniża kapitał zakładowy poprzez umorzenie udziałów bez wypłaty wynagrodzenia wspólników. Kwota z umorzenia zostaje przekazana na kapitał zapasowy z przeznaczeniem na pokrycie strat powstałych z przejęcia spółek zależnych. W związku z powyższym nie powstanie obowiązek podatkowy dla udziałowców spółki z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 24 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 26.07.1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych /Dz. U. z 2000r. Nr 14 poz. 176 ze zm./ dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych jest dochód (przychód) faktycznie uzyskany z tego udziału, w tym także dochód z umorzenia udziałów (akcji). W myśl art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 15.02.1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych /Dz. U. z 2000 r. Nr 54 poz. 654 ze zm./ dochodem (przychodem) z udziału w zyskach osób prawnych, z zastrzeżeniem art. 12 ust. 1 pkt 4a i 4b, jest dochód faktycznie uzyskany z umorzenia udziałów (akcji). Umorzenie udziałów własnych i przekazanie kwoty z obniżenia na kapitał zapasowy nie wypełnia dyspozycji ww. artykułu, w związku z powyższym nie spowoduje powstania obowiązku podatkowego spółki z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych.

Podobne interpretacje: