Drukuj

Czy firma słusznie postąpiła wystawiając fakturę VAT za sprzedaż materiałów reklamowych (projekt, realizacja, przygotowanie do druku) w formie elektronicznej ze stawką 22%, a przekazanie autorskich praw majątkowych jako nie podlegające VAT?

Zgodnie z art. 2 ust. 1 ustawy o podatku od towarów i usług oraz o podatku akcyzowym (Dz.U. Nr 11, poz. 50 ze zm.) - opodatkowaniu podlega między innymi odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Usługi o charakterze reklamowym (PKWiU 74.40) zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy o VAT podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 22%.

Wyjątek stanowią usługi reklamowe (PKWiU 74.40.1) - wyłącznie usługi zamieszczania ogłoszeń prasowych zleconych przez osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej, które jako wymienione w poz. 123 załącznika Nr 3 do ustawy o VAT - podlegają opodatkowaniu VAT wg stawki 7%.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 pkt 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych - w szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne oraz programy komputerowe).

Obrót majątkowymi prawami autorskimi do utworów wymienionych w art. 1 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych nie podlega opodatkowaniu VAT, jako że jest to obrót dobrami niematerialnymi nie będącymi towarami.

Wyjątek stanowią programy komputerowe oraz utwory wzornictwa przemysłowego objęte ustawą prawo własności przemysłowej - wymienione w art. 4 ust. 2 pkt c) - e) ustawy o VAT, podlegające opodatkowaniu jako usługa.

Podobne interpretacje:

    Tematy poruszane w interpretacji:

    Ta interpretacja nie ma tematu. Możesz obejrzeć wierzchołek drzewa wszystkich tematów.